(Đề xuất) Điều chỉnh dự toán khi lương tối thiểu chung tăng lên 1.050.000 đồng

Về việc lương công nhân, mình vẫn giữ quan điểm phải tính theo lương tối thiểu vùng mới công bằng ( xem chủ đề tranh luận tại đây và bài viết về phân biệt Luơng TT chung và Lương TT vùng ở dưới). Tuy nhiên, với TP Hà Nội ra Đơn giá 2011 trong đó đã quy định:
– Phụ cấp lưu động được tính theo 20% lương tối thiểu chung
– Lương phụ = 12% lương TT vùng, cp khoán = 4% lương TT vùng (Cái này thì sai lè lè mà ko đính chính này). Đúng ra Lương phụ, phép = 12% lương Cấp bậc (Lương TT vùng *hệ số cấp bậc), Cp khoán = 4% Lương Cấp bậc.

Vì vậy ta phải có điều chỉnh dự toán khi Lương TT chung thay đổi là tất yếu!
Cụ thể, Đơn giá quy định: Phụ cấp lưu động = 20% Lương TT chung.
Bây giờ lương TT chung tăng lên 1.050.000 đ/tháng (Nghị định 31/2012 thay cho NĐ 22/2011) vậy thì phải được điều chỉnh dự toán nếu Dự toán đó xài Đơn giá 2011 của TP Hà Nội
Lê Vinh xin đề xuất điều chỉnh như sau:
1, Tính Bảng giá nhân công rồi bù trừ trực tiếp (Tính CL nhân công)
Các bạn tính Bảng giá nhân công như trong Phần mềm DỰ toán GXD
Trong đó chế độ chính sách như quy định ở trên, cụ thể với vùng 1:
– Phụ cấp lưu động = 20%*1050.000 đ
– Lương phụ = 12%* Lương CB = 12%*2000.000*hệ số cấp bậc
– Lương khoán TT = 4%%* Lương CB = 4%*2000.000*hệ số cấp bậc
Lương ngày = (Lương Cấp bậc + Tổng Phụ cấp, Phụ, Khoán )/26
Sau khi tính được giá nhân công mới, các bạn tiến hành bù trừ nhân công như chênh lệch vật liệu vẫn hay tính

2, Thử tính hệ số nhân công điều chỉnh

TÍnh hệ số thì cũng phải tính nhân công mới theo lương TT chung 1.050.000k
Và Lê Vinh đã thử tính cho bảy bậc nhân công nhóm I ở bảng excel đính kèm ở dưới
Kết quả, hệ số điều chỉnh nhân công cho cả vùng I và vùng II đều ở vào khoản: 1,007
Đề xuất hệ số điều chỉnh làm tròn: Knc= 1,01
Bảng nhân công excel đính kèm có tham khảo PM Dự toán GXD, được tính trong thời gian ngắn nên có thể có những chỗ chưa đúng, nếu các bạn phát hiện ra Lê Vinh mong sự góp ý! Thân !

Link download file: http://www.4shared.com/office/3saY-qx6/Bang_nhan_cong_va_de_xuat_HS_d.html

Advertisements

One comment on “(Đề xuất) Điều chỉnh dự toán khi lương tối thiểu chung tăng lên 1.050.000 đồng

  1. Pingback: Một vài câu hỏi thú vị về dự toán, hợp đồng và thanh toán | Levinhxd's Blog

Đã đóng bình luận.