3 Phương pháp bù giá ca máy phổ biến hiện nay

Theo LV, hiện tại có thể phân ra 3 phương pháp bù giá ca máy, cụ thể:

1, Bù theo hướng dẫn của Thông tư 06/2010/TT-BXD:

Công thức: Bù GCM = Gcmđc – Gcm gốc

Trong đó Giá ca máy điều chỉnh được tính theo công thức:

GCMĐC = (CKH + CSC + CCPK) *K1  + CNL*K2  +  CTL*K3  (đ/ca)

Cch, Csc, Ccpk, Cnl, Ctl theo như bảng giá ca máy gốc

K1 = Nguyên giá hiện tại/Nguyên giá gốc

K2 = Giá nhiên liệu, năng lượng hiện tại/ Giá NL,NL gốc

K3= Chi phí tiền lương hiện tại/ Chi phí tiền lương gốc

Đánh giá: Phương pháp này ít được dùng vì khi ban hành giá ca máy, các tỉnh ít khi công bố đủ cả Ckh, Csc, Ccpk. Tuy nhiên nếu coi như việc nguyên giá ko đổi (k1 =1) thì phương pháp này vẫn dùng tốt và khá dễ dùng.

 

2, Bù theo phương pháp bù trực tiếp (tính Bù NL + Bù Tiền lương)

Công thức: Bù GCM (hay CLMTC) = Ccmđc – C cm gốc

Trong đó Chi phí máy điều chỉnh được tính theo công thức:

CCMĐC =  CCM GỐC + C NL  +  C TL  (đ/ca)

CBù NL=  ĐM tiêu hao nhiên liệu  *  (Giá NL hiện tại  – Giá NL gốc) *Kp    (đ/ca)

Ví dụ: Ô tô tự đổ 10T có ĐM tiêu hao dầu diezel là 56,7 lít/ca

Giá diezel gốc là 8.000; Giá diezel hiện nay là 19.000 đ/lít

C NL = 56,7*(19.000-8.000)*1,05 = 654.885 đồng/ca

n

CTL   =  Tổng  Ni . (CTLi hiện tại  -CTLi gốc )     (đồng /ca)

i=1

Ví dụ: Một máy ủi 105CVcó 2 thợ điều khiển, 1 thợ bậc 3/7,

1 thợ bậc 5/7. Giá nhân công gốc 3/7 là 45.000, 5/7 là 60.000;

Giá nhân công thời điểm hiện tại 3/7 là 145.000, 5/7 là 180.000

CTL= 1*(150k-45k) + 1*(180k-60k) = 115k+120k = 235k

Đánh giá: Sử dụng PP này phù hợp với các tỉnh không ra hoặc chưa ra hệ số điều chỉnh, cũng phù hợp với Chủ đầu tư có nguồn vốn ngoài ngân sách, việc điều chỉnh do Chủ đầu tư tự quyết và dễ dàng chia theo các thời điểm phù hợp với việc biến đổi về giá tiền lương, nhiên liệu năng lượng

Thi công các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật luôn có số ca máy đào đắp lớn và việc bù giá ca máy theo sự biến động của giá nhiên liệu, năng lượng là việc cần thiết cho nhà thầu. Ảnh: Vinahud

3, Phương pháp kết hợp hệ số điều chỉnh + Chi phí bù nhiên liệu

Công thức: Bù GCM (hay CLMTC) = C mtc (gốc) *Kđ/c  + C bù TL

Trong đó : Kđ/c là hệ số do các tỉnh ban hành, thường hệ số này chỉ điều chỉnh do lương tối thiểu thay đổi. Ví dụ hệ số như các quyết định 4462/2010 hay 4602/2011 của thành phố Hà Nội chẳng hạn.

Chi phí chênh lệch Nhiên liệu năng lượng được tính theo công thức:

CBù NL=  ĐM tiêu hao nhiên liệu  *  (Giá NL hiện tại  – Giá NL gốc) *Kp    (đ/ca)

Đánh giá: Sử dụng PP này phù hợp với các tỉnh chỉ ban hành hệ số điều chỉnh thay đổi về tiền lương thợ lái máy do thay đổi lương tối thiểu (ví dụ như Hà Nội) nhưng không hướng dẫn cụ thể việc bù nhiên liệu năng lượng. Phương pháp bù nhiên liệu năng lượng như phương pháp 2 ở trên, khá dễ hiểu và dễ được các cơ quan ban ngành kiểm tra đồng ý.

Advertisements