Cách tính Giá xăng dầu trước thuế GTGT

Hiện nay nhiều người còn băn khoăn về việc tính giá xăng dầu trước thuế GTGT để đưa vào công thức bù giá nhiên liệu ca máy. Lê Vinh xin gửi lên đây cách tính để các bạn tham khảo:

Cách tính giá xăng, dầu trước thuế thường theo công thức sau:

Gtt = (Gcbst – Phí xăng, dầu – Phí bình ổn)/1,1 + Phí xăng, dầu + Phí bình ổn

Giải thích công thức:

Gcbst: Giá xăng dầu hiện tại được công bố hoặc niêm yết là giá đã bao gồm các khoản thuế, phí. Để lấy giá xăng dầu, các bạn có thể vào website của Petrolimex hoặc Bộ tài chính

Phí xăng dầu: Phí xăng dầu được Nhà nước thu vào ngân sách

Phí bình ổn: Phí trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Nguyên tắc: Đã tính phí thì ko tính thuế, do vậy khi tính giá xăng dầu trước thuế GTGT thì cần tạm bỏ các khoản phí ra để chia cho 1,1 (trừ 10% thuế GTGT)

Lệ phí xăng dầu được quy định tại QĐ số 03/2009/QĐ-TTg ngày 9/1/2009 của Thủ tướng chính phủ, cụ thể như sau:

–         Xăng các loại: 1000 đ/lít

–         Diezel: 500 đ/lít

–         Dầu hỏa: 300 đ/lít

–         Dầu bôi trơn, mazut: 300 đ/kg

Quỹ bình ổn giá xăng dầu thực hiện theo Khoản 2, điều 4, Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Cũng đã được Quy định tại Khoản 9, Điều 3, Chương I Nghị định số 84/2009/NĐ-CP là 300 đồng/lít (kg)). Tại Công văn số 176/BTC-QLG ngày 9/6/2011 của Bộ Tài chính thì mức phí bình ổn như sau;

–         Xăng, dầu diezel, dầu hỏa: 300 đ/lít

–         Dầu bôi trơn, mazut: 300 đ/kg

Xăng, dầu quá nhiều loại phí làm cho người làm dự toán cũng thấy bối rối trong cách bù giá ca máy và thiết bị thi công. Ảnh: Tấn Thạnh

Cũng lưu ý thêm một số tỉnh không đưa thêm yếu tố quỹ bình ổn vào công thức tính giá xăng dầu trước thuế (tp Hà Nội chẳng hạn). Tham khảo Thuyết minh bảng giá ca máy tp Hà Nội (số 5477/QĐ-UBND Hà Nội).

Tài liệu tham khảo:

1, QĐ số 03/2009/QĐ-TTg ngày 9/1/2009 của Thủ tướng chính phủ về thu phí xăng dầu

2, Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính

Advertisements