Làm thế nào để giỏi dự toán (Phần 2)

Bài trước: Làm thế nào để giỏi dự toán (Phần 1)

Như mình đã nói ở trên. Nguyên tắc xác định dự toán:

 Khối lượng * Đơn giá

Tuy nhiên xin nhắc lại các bạn nhớ rằng đây chỉ là một trong 3 Phương pháp lập dự toán, Thông tư 04/2010/BXD còn hướng dẫn 2 phương pháp lập dự toán khác mà trong thực tế chúng ta ít dùng nhưng lại dùng để “tính nhẩm” hoặc “khái toán” rất nhiều:

–         Phương pháp 1: Lập theo suất xây dựng hoặc suất thiết bị công trình. Suất xây dựng này thường do Bộ xây dựng ban hành.

Ví dụ: Một công trình dân dụng cao 21 tầng, có 1 tầng hầm, có tổng m2 sàn xây dựng là 30.000m2 (chưa tầng hầm). Tra suất đầu tư xây dựng công trình năm 2010 (QĐ 295/2011/QĐ-BXD), suất xây dựng là: 7.060 triệu/m2; suất thiết bị là: 850 triệu/m2

Gxd = 30.000*7060*1,1*1,20 = 279,576 tỷ (1,1 là hệ số điều chỉnh khi có 1 tầng hầm; hệ số 1,2 coi như cuối năm 2010 đến thời điểm này trượt giá 20%).

Tương tự Gtb = 30.000*850*1,1*1,2= 33,6 tỷ

Suất đầu tư hay Suất xây dựng được áp để tỉnh Tổng mức đầu tư hay Dự toán nhưng thường áp dụng ở giai đoạn đầu của việc Lập dự án. Ảnh: Tác giả

–         Phương pháp 2: Lập theo công trình tương tự

Phương pháp này có thể ghi theo công thức sau:

G = G tương tự * Ht * Hkv +(-) Cct

Trong đó

+ G là dự toán xây dựng công trình tương tự

+ Ht là hệ số quy đổi về thời gian (giữa thời điểm lập dự toán công trình tương tự và thời điểm lập dự toán công trình hiện tại)

+ Hkv hệ số quy đổi về khu vực (giữa nơi có công trình tương tự và nơi lập dự toán công trình hiện tại)

+ Cct là những khoản chi phí chưa tính hoặc đã tính trong chi phí đầu tư xây dựng công trình, hạng mục công trình tương tự

Có thể thấy phương pháp này rất ít được thực hiện. Chỉ là cách người ta đưa ra so sánh và khái toán tạm thời mà thôi.

Vậy quay lại vấn đề lập dự toán, chúng ta thường sử dụng phương pháp Đơn giá * Khối lượng như đã nhắc ở trên.

Bây giờ ta sẽ bàn tiếp vấn đề: Đơn giáKhối lượng xác định như thế nào?

(Còn tiếp)

Advertisements

2 comments on “Làm thế nào để giỏi dự toán (Phần 2)

  1. Pingback: Làm thế nào để giỏi dự toán (Phần 5) | Levinhxd's Blog

  2. Pingback: Làm thế nào để giỏi dự toán (Phần 6) | Levinhxd's Blog

Đã đóng bình luận.