Thắc mắc dự toán: Chiều cao công trình trong lập dự toán

Câu hỏi 1: Chiều cao trong định mức là chiều cao công việc hay chiều cao công trình. Ví dụ tòa nhà cao 60m tôi có phải chia các chiều cao <=4m, 4 đến 16m, 16 đến 50 và lớn hơn 50m để bóc hay không?

Trả lời:

Trước đây, các bạn đọc lại các dự toán cũ (khoảng giữa năm 2009) trở về trước sẽ thấy đa phần các dự toán vẫn chia mã hiệu theo chiều cao công việc. Tức các đầu việc phân theo chiều cao <=4m, từ 4 đến 16m (<=16m), từ 16 đến 50m (tra theo <=50) và trên 50m.

Tuy nhiên cách chia này là không đúng với bản chất của Định mức, tại một số công văn hướng dẫn của Viện kinh tế – Bộ xây dựng đã nói rõ “Chiều cao trong định mức là chiều cao công trình, tính từ cos +0,00 đến chiều cao <=4m hoặc <=16m hoặc <=50m hoặc >50m”. Khi lập dự toán căn cứ vào chiều cao công trình để tra các mã hiệu cho phù hợp, không phân tách thành các mức theo chiều cao công việc.

Ví dụ: Ai đó phân tách tòa nhà cao 60m thành 4 loại mã hiệu tương ứng với các chiều cao <=4m, <=16m, <=50m và =>50m là sai.

Văn bản tham khảo: 236/VKT5 ngày 23/6/2007 của Viện kinh tế BXD

Hiện nay, nếu bạn nào còn thắc mắc về vấn đề này có thể tham khảo phần thuyết minh hướng dẫn tại Định mức 1091 bổ sung của Đm 1776, trong đó nói rõ “Chiều cao trong định mức là chiều cao công trình”.

Ảnh

Tra mã hiệu dự toán phải theo chiều cao công việc. Ảnh: komasuvn

 Câu hỏi 2:  Chiều cao công trình để căn cứ lập dự toán là chiều cao nào? Quy định cách tính chiều cao công trình ở văn bản nào? Công trình cao tầng có thêm trạm thu phát sóng ở trên vậy có được tính đến đỉnh cột đó không?

Trả lời: Chiều cao công trình được định nghĩa tại Quy chuẩn: QCVN 03:2012 của Bộ xây dựng kèm theo thông tư số 12 /2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 cụ thể như sau:

Chiều cao tính từ cao độ mặt đất đặt công trình theo qui hoạch được duyệt tới điểm cao nhất của tòa nhà, kể cả mái tum hoặc mái dốc. Đối với công trình có các cao độ mặt đất khác nhau thì  chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất theo quy hoạch được duyệt.

Chú thích: Các thiết bị kỹ thuật trên mái: cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, bể nước kim loại … không tính vào chiều cao nhà.”

Như vậy để lập dự toán, các bạn có thể căn cứ vào điểm cao nhất của kết cấu theo định nghĩa Quy chuẩn trên. Các chiều cao của các thiết bị kỹ thuật như cột ăng ten hay cột thu sóng không được tính là chiều cao công trình.

Câu hỏi 3: Lập dự toán tầng hầm thì tra theo chiều cao nào?

Trả lời: Hiện tại Định mức BXD chỉ quy định về chiều cao tính từ cos +0,00, như vậy với phần chiều sâu (cos -0,00 trở xuống) không có quy định. Việc này Chủ đầu tư sẽ chủ động lựa chọn chiều cao phù hợp để áp dụng vào mã đơn giá, thông thường Chủ đầu tư vẫn chọn cách tra theo chiều cao công việc.

 

Advertisements