Chia sẻ: Bài giảng tính lương Nhân công và tính CP máy thi công xây dựng

Hiện nay vấn đề xác định chi phí nhân công vẫn gây tranh cãi do vẫn chưa có một quy định thống nhất chung về cách tính dựa trên lương nào (lương tối thiểu chung, lương thối thiểu vùng hay lương cơ sở). Lê Vinh viết silde dưới đây hướng dẫn cho các học viên lớp Dự toán công ty CP giá xây dựng cách tính chi phí nhân công cũng như cách tính chi phí máy thi công dựa trên các văn bản hướng dẫn của Nhà nước. Xin chia sẻ cùng các bạn đọc

File 1: Hướng dẫn tính Lương nhân công xây dựng

File 2: Hướng dẫn tính và Điều chỉnh Đơn giá ca máy xây dựng

Ảnh

Advertisements