Mối nối cọc bê tông cốt thép: Coi chừng xuất toán!

Hôm trước có bạn gửi email hỏi về câu chuyện định mức mối nối cọc, đúng câu chuyện cách đây 5 năm mình đã gặp, nhắc lại để mọi người cùng rút kinh nghiệm, đơn giản nhưng đôi khi không để ý là nguy hiểm lắm.

Hãy ví dụ đơn giản với công tác ép cọc BTCT cọc 35x35cm, theo định mức nối cọc loại này, thép dùng nối là thép góc L100x100, định mức không nói rõ là thép dày bao nhiêu vào chiều cao thanh thép nối là bao nhiêu, tuy nhiên có trọng lượng cho 1 mối nối là 22,83 kg

Trên thực tế, Tư vấn thiết kế sẽ đưa ra phương pháp nối cọc tiết kiệm và dễ nối nhất, thường thì dùng thép 6mm (6 ly), thép bản. Ví dụ với cọc 35x35cm ở một công trình Levinhxd đã tham gia thì sẽ là loại thép bản kích thước 140x270x6mm (4 tấm)

Do đó định mức cần sẽ là: 4*0,14*0,27*0,006*7850 = 7,1215 kg/ mối nối

(Định mức thường cho thêm hao hụt 3% nên có thể nhân thêm 1,003)

DMnoicoc

Định mức mối nối cọc theo 1776 và theo thiết kế

Cách xử lý thật đơn giản: Chúng ta chỉ cần thay vật liệu thép bản vào cột định mức trong Đơn giá chi tiết, dù chưa chính xác lắm về Đm que hàn và nhân công nhưng thôi kết quả này dễ chấp nhận hơn là sai số giữa 22,83kg và 7,12 kg (sai số 220%).

Và đương nhiên kết quả sẽ cho ra khác nhau:

DT1

DT2

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án hãy để ý những chi tiết này bởi Nhà thầu hay Nhà tư vấn dù có biết thì họ vẫn lờ đi để hưởng phần chênh lệch thép kia.

Advertisements