Luật đấu thầu 2013: Hỏi và đáp về đối tượng áp dụng?

Luật đấu thầu số 43/2013 và Nghị định 63/2014 mới có hiệu lực và vẫn đang là vấn đề băn khoăn của nhiều Chủ đầu tư khi áp dụng, Lê Vinh qua nghiên cứu sơ bộ đã tự tổng hợp một vài câu hỏi và câu trả lời. Cùng chia sẻ lên đây để mọi người cùng xem xét, cho ý kiến:

Câu hỏi 1: Công ty tôi chúng tôi là công ty cổ phần, trong đó có 51% của Nhà nước, vậy chúng tôi đầu tư một dự án chung cư để bán có bắt buộc phải tuân thủ theo Luật đấu thầu hay không?

Trả lời: Công ty cổ phần có chiếm 51% cổ phần của Nhà nước thì đương nhiên theo Luật doanh nghiệp, đây là doanh nghiệp Nhà nước (Điều này được quy định tại Khoản 22, Điều 4, Luật doanh nghiệp năm 2005).

Chiếu theo khoản b, Điều 1 Luật đấu thầu có quy định bắt buộc áp dụng đối với “Dự án đầu tư phát triển của Doanh nghiệp nhà nước”.

Vậy ta cần làm rõ, Dự án đầu tư phát triển là gì?

Tại Khoản 11, Điều 4 Luật đấu thầu có định nghĩa:

“Dự án đầu tư phát triển (sau đây gọi chung là dự án) bao gồm: chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị; dự án, đề án quy hoạch; dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, điều tra cơ bản; các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác.”

Như vậy thì dự án đầu tư xây dựng Chung cư để bán do DNNN làm Chủ đầu tư với bất cứ nguồn vốn nào đều phải áp dụng Luật đấu thầu

 

Câu hỏi 2: Công ty chúng tôi đầu tư dự án BT hoặc BOT với nguồn vốn ngoài ngân sách (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay) thì có phải thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu hay không?

Trả lời:  Trường hợp này không sử dụng một đồng vốn của ngân sách nhà nước, vậy phải chia 2 trường hợp:

1, Công ty bạn là công ty Nhà nước: tức công ty chiếm hơn 50% cổ phần của Nhà nước thì đương nhiên bạn phải tuân theo Luật đấu thầu vì chiếu theo khoản b, điều 1, Luật đấu thầu 2013 quy định “Dự án đầu tư phát triển của Doanh nghiệp nhà nước”.

2, Công ty bạn là công ty có cổ phần nhà nước nhưng dưới 50%, hoặc công ty tư nhân thì đương nhiên không phải áp dụng

Bổ sung thêm: Có bạn nói nếu Công ty đó sử dụng hơn 500 tỷ đồng vốn ngân sách hoặc vốn DNNN trong dự án thì vẫn phải áp dụng theo khoản c, Điều 1, Luật Đấu thầu 2013. Điều này là đúng, tuy nhiên câu hỏi đã nói rõ nguồn vốn này là vốn ngoài, và DN nếu không phải là DNNN thì cũng không cần xét nữa.

 

Câu hỏi 3: Chúng tôi mua xe ô tô cho dự án, chiếc xe dự kiến mua là Fortuner có trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Vậy có phải áp dụng luật đấu thầu 2013 không?

Trả lời: Chiếu theo khoản d, điều 1 Luật đấu thầu 2013 quy định:

“Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập”

Như vậy trong câu hỏi ở trên nếu “chúng tôi” là Ban quản lý dự án, Chủ đầu tư thuộc các đối tượng là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập thì đều phải áp dụng Luật đấu thầu khi mua xe.

chung-cu-thang-long-victory

Dự án của Doanh nghiệp nhà nước thì bắt buộc phải Lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu

 

Câu hỏi 4: Chúng tôi đầu tư một dự án và tự thực hiện thi công một số gói thầu. Trong quá trình thực hiện gói thầu có mua nguyên vật liệu (thép, bê tông, gạch…) để triển khai gói thầu, vậy việc vật liệu đó có phải tiếp tục lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu 2013 hay không?

Trả lời: Tại khoản 2, Điều 3 có quy định:

“Trường hợp lựa chọn đấu thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước; thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.”

Như vậy có thể hiểu rằng, việc mua sắm nguyên vật liệu để đảm bảo tính sản xuất liên tục thì sẽ tự chủ doanh nghiệp, chỉ cần ban hành các quy định cần thiết (về yếu tố cung cấp đầu vào) mà không cần phải thực hiện theo luật Đấu thầu

 Câu hỏi 5: Công ty chúng tôi là DNNN A (nhà nước chiếm 51% cổ phần), liên danh công ty B là tư nhân làm Chủ đầu tư dự án X. Vậy việc lựa chọn nhà thầu X có phải tuân theo Luật đấu thầu hay không?

Trả lời: Theo LV, trường hợp này khá khó xử vì không thấy quy định rõ trong luật đấu thầu. Tuy nhiên ở đây có thể xét theo nguồn vốn, nếu DNNN A đó có góp vốn lớn hơn 50% và là đại diện liên danh trong vốn đầu tư của dự án X thì khi đó vẫn phải thực hiện lựa chọn nhà thầu cho dự án X theo Luật đấu thầu. Đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của LV vì vẫn chưa có một quy định cụ thể nào, ai được học các thầy giảng về Luật đấu thầu thì thử hỏi câu hỏi này xem.

4812

Dự án sử dụng đất khi lựa chọn Nhà ĐT bắt buộc phải tuân theo Luật đấu thầu 2013

Câu hỏi 6: Chúng tôi đang tìm kiếm và dự kiến đầu tư một dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh A, vậy chúng tôi có  được tỉnh A chỉ định là nhà đầu tư dự án hay phải thực hiện đấu thầu chọn Chủ đầu tư?

Trả lời: Theo khoản 3, điều 1, Đối tượng áp dụng thì “Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất”. Như vậy có thể hiểu bất cứ việc lựa chọn Nhà đầu tư nào liên quan đến các dự án có sử dụng đất đều phải tuân theo Luật đấu thầu 2013.

 

Advertisements