Câu hỏi: Những biểu cần in khi lập dự toán

Câu hỏi của bạn Trọng Nghĩa gửi vào email của LV với nội dung về các phương pháp lập dự toán cũng như các biểu cần in ấn khi lập dự toán.

Nội dung của email như sau:

Trước tiên em xin cảm ơn những chia sẻ hữu ích của anh trên blog, em đang học dự toán và có một số thắc mắc mong Anh bớt chút thời gian giải thích giúp ạ

Thứ nhất: Hiện nay em biết có 2 phương pháp lập dự toán  theo (Đơn giá * Khối lượng)

1.      Lập dt theo đơn giá địa phương và bù trừ chênh lệch

–          Phương pháp dùng hệ số điều chỉnh

–          Phương pháp bù trừ trục tiếp (bừ trừ bằng lương và giá nhiên liệu năng lượng tại thời điểm lập dự toán)

2.      Lập dt theo đơn giá công trình

3.      Khi chạy bảng dự toán dự thầu

Vậy cho em hỏi giá trị Gxd của 3 bảng trên có bằng nhau không ?

Thứ hai: Các bảng biểu (các sheet) cần in khi lập dự toán theo các pp trên ?

Thứ ba: Ý nghĩa, ưu nhược điểm của từng pp?

Cảm ơn anh nhiều !

 Trả lời:

Trước hết, xin cảm ơn câu hỏi khá hay của bạn, và thay vì trả lời riêng, LV sẽ post câu hỏi lên blog cá nhân để mọi người cùng tham khảo.

LV sẽ trả lời theo đúng thứ tự câu hỏi của bạn Trọng Nghĩa:

Thứ nhất: Đúng là có 2 phương pháp lập dự toán như bạn nói, bản chất của 2 phương pháp là như nhau, đều phải xác định giá trị vật liệu, nhân công, máy thi công cho thời điểm hiện tại, sau đó tính thêm các khoản chi phí khác (trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế GTGT và chi phí lán trại) theo đúng hướng dẫn trong TT 04/2010-BXD.

Còn Dự toán dự thầu là một trong các Phân loại của Dự toán (chúng ta thường nghe đến Dự toán thiết kế; Dự toán gói thầu; Dự toán dự thầu hay Dự toán thi công).

Nếu các dữ liệu nhập vào để giúp tính toán là như nhau (Bảng giá vật liệu, Chế độ chính sách tiền lương, Giá nhiên liệu, năng lượng) thì kết quả đương nhiên của cả 2 cách tính toán theo Đơn giá địa phương hay Đơn giá công trình sẽ phải bằng nhau. Tương tự giá trị Gxd và Dự thầu là như nhau.

Thứ hai: Các bảng biểu cần in khi lập dự toán theo các PP trên, LV sẽ kê theo thứ tự để bạn tham khảo. Lưu ý:

+ LV chỉ kê cho Tổng hợp chi phí xây dựng để bạn tham khảo

+ Hai phần luôn phải có là Bìa dự toán và Các căn cứ lập dự toán LV sẽ không kê sau đây.

+ Nếu dự toán có nhiều hạng mục thì ta in thêm bảng Tổng hợp giá trị các hạng mục

Phương pháp 1: Lập dự toán theo PP đơn giá địa phương:

1, Nếu dùng PP hệ số điều chỉnh, cần in:

+ Bảng Tổng hợp chi phí dự toán xây dựng  (Trong dự toán GXD là sheet Gxd)

+ Bảng Tổng hợp chênh lệch vật liệu  (Trong dự toán GXD là sheet TH&CLVT XD)

+ Bảng chạy dự toán theo đơn giá địa phương (Trong dự toán GXD là sheet Dutoan XD)

2, Nếu dùng PP bù trừ trực tiếp (với nhân công và máy thi công), cần in:

+Bảng Tổng hợp chi phí dự toán xây dựng  (Trong dự toán GXD là sheet Gxd)

+ Bảng Tổng hợp chênh lệch vật liệu, nhân công, máy thi công  (Trong dự toán GXD là sheet TH&CLVT)

+ Bảng Thông số (TS)

+ Bảng Tính chi phí nhân công (Trong Dự toán GXD là Sheet NC XD)

+ Bảng tính Giá ca máy điều chỉnh (Trong Dự toán GXD là Sheet GCM XD)

+ Bảng chạy dự toán theo đơn giá địa phương (Trong dự toán GXD là sheet Dutoan XD)

Phương pháp 2: Lập dự toán theo PP đơn giá công trình:

1, Nếu dùng PP hệ số điều chỉnh, cần in:

+Bảng Tổng hợp chi phí dự toán xây dựng  (Trong dự toán GXD là sheet Gxd)

+ Bảng tổng hợp Dự toán đã cập nhật theo giá công trình (Sheet Gxd)

+ Bảng chạy Đơn giá chi tiết (trong Dự toán GXD là Sheet DGCT XD)

+ Bảng giá trị vật tư (dự toán GXD là Sheet GVT XD)

+ Bảng Thông số (TS)

+ Bảng Tính chi phí nhân công (Trong Dự toán GXD là Sheet NC XD)

+ Bảng tính Giá ca máy (Trong Dự toán GXD là Sheet GCM XD)

DSC_0098

Có nhiều PP lập dự toán nhưng nếu hiểu rõ chúng ta sẽ thấy bản chất các phương pháp đều giống nhau. Ảnh: LV

Với dự toán dự thầu: Bạn phải kiểm tra mẫu yêu cầu của HSMT, thường sẽ phải in các biểu sau đây

Biểu bắt buộc: Bảng tổng hợp giá dự thầu (gồm các hạng mục)

Trong các hạng mục:

Biểu 1: Tổng chi tiết giá dự thầu (Tham khảo Sheet DTDT trong Dự toán GXD)

Biểu 2: Phân tích đơn giá dự thầu (Tham khảo Sheet DGCT trong Dự toán GXD)

Biểu 3: Bảng tính đơn giá vật liệu trong Dự toán dự thầu (Tham khảo Sheet VLHT hoặc GVT trong Dự toán GXD)

Với dự toán dự thầu cũng có 2 cách lập như trong dự toán, tuy nhiên ta không cần in ấn hết như trên do mẫu đã quy định, hơn nữa khi chấm thầu người ta sẽ kiểm tra file gửi kèm của Nhà thầu.

Thứ ba: Ưu nhược điểm của từng phương pháp

Các phương pháp có kết quả như nhau, với PP đơn giá địa phương ở miền Bắc hay áp dụng thì nó thành tiền lệ, cũng do các phần mềm dự toán truyền thống (Acitt, G8…) vẫn hay áp dụng cách này. Ưu điểm của các này là rất nhanh nếu đủ các dữ liệu như Đơn giá địa phương và các văn bản điều chỉnh hệ số dự toán. Tuy nhiên nếu không đủ các dữ liệu được địa phương công bố hoặc ban hành thì việc tính toán trở nên khó khăn.

Với PP lập đơn giá dự toán công trình, ta hình dung công trình ở đâu tính toán ở đó, và ta chỉ cần nắm được giá vật liệu, nhiên liệu năng lượng cũng như chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp ở khu vực đó thì sẽ giúp tính toán nhanh chóng. Ở Miền Nam các phần mềm hướng theo cách này, và nó cũng trở thành tiền lệ.

Với Dự toán dự thầu, chúng ta bắt buộc phải tuân theo hồ sơ Mời thầu hoặc Yêu cầu, do vậy không có sự lựa chọn mà chúng ta phải làm theo mẫu. Tuy nhiên cũng phải lưu ý, với Dự toán dự thầu cũng có 2 cách lập như đã nêu ở trên.

Advertisements

Một số tài liệu hữu ích do Lê Vinh biên soạn

Do có nhiều người có nhu cầu sử dụng các tài liệu mà Lê Vinh đã biên tập, soạn thảo trong quá trình giảng dạy tại Công ty Giá Xây Dựng nên Lê Vinh lập post tổng hợp này để các bạn tiện download tham khảo.

DỰ TOÁN:

1, Một số vấn đề về đo bóc tiên lượng và lập dự toán Tải file

Link dự phòng 4shared: Tải file

2, Hướng dẫn điều chỉnh hệ số trong dự toán (năm 2009) Tải file

Link dự phòng 4shared: Tải file

3, Các bước thực hành trên phần mềm Dự toán GXD9s Tải file

Link dự phòng 4shared: Tải file

4, Các bước thực hành trên phần mềm Dự toán GXD8 Tải file

Link dự phòng 4shared: Tải file

5, Các bước thực hành trên phần mềm Dự toán GXD7 (8-2011) Tải file

Link dự phòng 4shared: Tải file

6, Các bước thực hành trên phầm mềm Dự toán GXD7 (11-2012) Tải file

Link dự phòng 4shared: Tải file

7, Một số câu hỏi-trả lời liên quan đến dự toán Tải file

Link dự phòng 4shared: Tải file

8, Giáo trình: PP Lật dự toán công trình Tải file

Link dự phòng 4shared: Tải file

9, Hướng dẫn về cách bù giá ca máy Tải file

Link dự phòng 4shared: Tải file

10, Một số lưu ý khi thực hành dự toán Tải file

Link dự phòng 4shared: Tải file

PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ NHÂN CÔNG – MÁY THI CÔNG

1, Phương pháp tính lương nhân công trong xây dựng: Tải file hoặc Tải file

Link dự phòng 4shared: Tải file

2, Phương pháp tính giá ca máy trong dự toán: Tải file hoặc Tải file

Link dự phòng 4shared: Tải file

DỰ THẦU – THANH TOÁN:

1, Giáo trình: Phương pháp lập hồ sơ dự thầu Tải file

Link dự phòng 4shared: Tải file

2, Bài tập lập dự thầu  trên phần mềm Dự thầu GXD Tải file

Link dự phòng 4shared: Tải file

 

3 Phương pháp bù giá ca máy phổ biến hiện nay

Theo LV, hiện tại có thể phân ra 3 phương pháp bù giá ca máy, cụ thể:

1, Bù theo hướng dẫn của Thông tư 06/2010/TT-BXD:

Công thức: Bù GCM = Gcmđc – Gcm gốc

Trong đó Giá ca máy điều chỉnh được tính theo công thức:

GCMĐC = (CKH + CSC + CCPK) *K1  + CNL*K2  +  CTL*K3  (đ/ca)

Cch, Csc, Ccpk, Cnl, Ctl theo như bảng giá ca máy gốc

K1 = Nguyên giá hiện tại/Nguyên giá gốc

K2 = Giá nhiên liệu, năng lượng hiện tại/ Giá NL,NL gốc

K3= Chi phí tiền lương hiện tại/ Chi phí tiền lương gốc

Đánh giá: Phương pháp này ít được dùng vì khi ban hành giá ca máy, các tỉnh ít khi công bố đủ cả Ckh, Csc, Ccpk. Tuy nhiên nếu coi như việc nguyên giá ko đổi (k1 =1) thì phương pháp này vẫn dùng tốt và khá dễ dùng.

 

2, Bù theo phương pháp bù trực tiếp (tính Bù NL + Bù Tiền lương)

Công thức: Bù GCM (hay CLMTC) = Ccmđc – C cm gốc

Trong đó Chi phí máy điều chỉnh được tính theo công thức:

CCMĐC =  CCM GỐC + C NL  +  C TL  (đ/ca)

CBù NL=  ĐM tiêu hao nhiên liệu  *  (Giá NL hiện tại  – Giá NL gốc) *Kp    (đ/ca)

Ví dụ: Ô tô tự đổ 10T có ĐM tiêu hao dầu diezel là 56,7 lít/ca

Giá diezel gốc là 8.000; Giá diezel hiện nay là 19.000 đ/lít

C NL = 56,7*(19.000-8.000)*1,05 = 654.885 đồng/ca

n

CTL   =  Tổng  Ni . (CTLi hiện tại  -CTLi gốc )     (đồng /ca)

i=1

Ví dụ: Một máy ủi 105CVcó 2 thợ điều khiển, 1 thợ bậc 3/7,

1 thợ bậc 5/7. Giá nhân công gốc 3/7 là 45.000, 5/7 là 60.000;

Giá nhân công thời điểm hiện tại 3/7 là 145.000, 5/7 là 180.000

CTL= 1*(150k-45k) + 1*(180k-60k) = 115k+120k = 235k

Đánh giá: Sử dụng PP này phù hợp với các tỉnh không ra hoặc chưa ra hệ số điều chỉnh, cũng phù hợp với Chủ đầu tư có nguồn vốn ngoài ngân sách, việc điều chỉnh do Chủ đầu tư tự quyết và dễ dàng chia theo các thời điểm phù hợp với việc biến đổi về giá tiền lương, nhiên liệu năng lượng

Thi công các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật luôn có số ca máy đào đắp lớn và việc bù giá ca máy theo sự biến động của giá nhiên liệu, năng lượng là việc cần thiết cho nhà thầu. Ảnh: Vinahud

3, Phương pháp kết hợp hệ số điều chỉnh + Chi phí bù nhiên liệu

Công thức: Bù GCM (hay CLMTC) = C mtc (gốc) *Kđ/c  + C bù TL

Trong đó : Kđ/c là hệ số do các tỉnh ban hành, thường hệ số này chỉ điều chỉnh do lương tối thiểu thay đổi. Ví dụ hệ số như các quyết định 4462/2010 hay 4602/2011 của thành phố Hà Nội chẳng hạn.

Chi phí chênh lệch Nhiên liệu năng lượng được tính theo công thức:

CBù NL=  ĐM tiêu hao nhiên liệu  *  (Giá NL hiện tại  – Giá NL gốc) *Kp    (đ/ca)

Đánh giá: Sử dụng PP này phù hợp với các tỉnh chỉ ban hành hệ số điều chỉnh thay đổi về tiền lương thợ lái máy do thay đổi lương tối thiểu (ví dụ như Hà Nội) nhưng không hướng dẫn cụ thể việc bù nhiên liệu năng lượng. Phương pháp bù nhiên liệu năng lượng như phương pháp 2 ở trên, khá dễ hiểu và dễ được các cơ quan ban ngành kiểm tra đồng ý.

Các bước cơ bản thực hành trên phần mềm Dự toán Giá xây dựng (GXD)

Tài liệu được biên tập lần 4, tháng 2/2012 theo phiên bản mới của Phần mềm

Lời mở đầu:

Sau 3 năm xuất hiện, phần mềm dự toán Giá xây dựng (Sau đây gọi là  Dự toán GXD) đã để lại nhiều ấn tượng với người sử dụng trên khắp cả nước. Mọi người đã dần quen với việc sử dụng GXD để lập dự toán, làm hồ sơ dự thầu cũng như hồ sơ thanh quyết toán. Dù ra đời sau, nhưng với kinh nghiệm của một người có chuyên môn sâu trong lĩnh vực Kinh tế xây dựng cùng với tinh thần chịu khó lắng nghe, kiên trì cập nhật, tác giả phần mềm, Thạc sĩ Nguyễn Thế Anh đã tạo ra một thương hiệu sánh ngang với các phần mềm nổi tiếng trên thị trường xây dựng trong những năm qua.

Là một người thường xuyên sử dụng Phần mềm GXD phục vụ công việc cũng như thường xuyên được cùng với tác giả hướng dẫn thực hành cho các học viên lớp “Đo bóc tiên lượng và lập dự toán công trình” do Công ty Giá xây dựng tổ chức. Tôi đã dành thời gian biên tập Tài liệu này, với phần mô tả việc lập dự toán dưới dạng hình ảnh và chia thành các bước, ở các lần trước tài liệu đã giúp cho nhiều người mới tiếp xúc với dự toán hình dung được các công việc mình phải làm cũng như giúp nhanh chóng thuần thục xử lý trên Dự toán GXD.

Với việc Tác giả Nguyễn Thế Anh và Công ty Giá xây dựng cho ra đời phần mềm Dự toán GXD 2012. Tôi đã biên tập lại tài liệu này cho phù hợp với những cải tiến của phần mềm, để dành tặng cho các học viên đã và đang theo học lớp “Đo bóc tiên lượng và Lập dự toán công trình” do Công ty Giá xây dựng tổ chức, đồng thời dành tặng cho tất cả các bạn đang sử dụng Dự toán GXD.

Ngoài tài liệu này, các bạn cũng có thể đọc phần Hướng dẫn sử dụng luôn được cập nhật theo các phiên bản (file hdsd.chm tích hợp sẵn kèm theo) để nắm rõ hơn tất cả các tính năng của phần mềm  dự toán GXD.

Tài liệu gồm các phần sau:

Phần 1: Hướng dẫn lập dự toán theo Phương pháp sử dụng Đơn giá địa phương

Giúp các bạn thao tác lập dự toán theo hướng sử dụng đơn giá công bố của các địa phương

Phần 2: Hướng dẫn lập dự toán theo Phương pháp xây dựng Đơn giá công trình

Giúp các bạn thao tác lập dự toán theo Định mức và đơn giá thời điểm hiện tại tại công trình

Phần 3: Tìm hiểu một số vấn đề khác trong phần mềm Dự toán GXD

Giải thích các tiện ích, các tính năng cũng như các lệnh kết nối của phần mềm, sử dụng chúng với mục đích gì và khi nào sẽ sử dụng.

Tài liệu hoàn thành nhờ hợp tác giúp đỡ của tác giả phần mềm dự toán GXD, Ths.Nguyễn Thế Anh – Phó giám đốc trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng – BXD cũng như của Công ty CP Giá xây dựng. Với thời gian có hạn cũng như việc sử dụng và hiểu về phần mềm chưa hết, tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự góp ý sửa đổi của độc giả. Mọi góp ý cho tài liệu xin các bạn gửi về địa chỉ mail: levinhxd@gmail.com. Xin trân trọng cảm ơn!

Tải file tại đây